Anketler

Aşağıda Üniversitemizde yayında olan aktif anketleri görebilirsiniz...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yemekhane Memnuniyet Anketi

Anket Yayın Tarihi
21-11-2017 / 21-12-2017

Bu anket ile üniversitemiz öğrencileri ve personelinin yemekhanelerimizde sunulan yemek hizmetleri ile ilgili memnuniyet durumunun tespit edilmesi amaçlanmaktadır.