Öğrenci Anketi

Sevgili Öğrenciler

Sevgili Öğrenciler;
Üniversitemiz tarafından hazırlık çalışmalarına başlanılan yeni Stratejik Plan kapsamında; katılımcılığı en üst düzeyde sağlamak amacı ile "Paydaş Analizi" çalışmasının önemli bir kısmını oluşturan aşağıdaki Öğrenci Anketi hazırlanmıştır. Söz konusu anket çalışmasının temel amacı sizlerin görüş, öneri, talep ve beklentilerinizi gerçekçi bir şekilde belirlemek ve yeni dönemi kapsayan Stratejik Planımızın hazırlanması sürecine öğrencilerimizin katılımını sağlamaktır.
Çalışmaya vereceğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederim.
Prof.Dr. Sait BİLGİÇ
Rektör

Öğrenci Bilgileri
Üniversetemiz Hakkında

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin yürüttüğü faaliyetleri/çalışmaları aşağıdaki kriterler açısından değerlendiriniz.

1 - Hiç Yeterli Değil 2 - Yeterli Değil 3 - Kararsızım 4 - Yeterli 5 - Tamamen Yeterli

Hizmetler

Bölümünüzün / Bilim dalınızın bulunduğu kampüsü, kullandığınız derslikleri, amfileri, varsa laboratuvarları, atölyeleri ve size sunulan bazı hizmetleri aşağıdaki kriterler açısından değerlendiriniz?

1 - Hiç Yeterli Değil 2 - Yeterli Değil 3 - Kararsızım 4 - Yeterli 5 - Tamamen Yeterli

Kavramlar

Üniversitemizin vizyonunda ve misyonunda ençok görmek istediğiniz 3 kavramı aşağıdaki listeden işaretleyerek seçiniz.