Öğrenci Anketi

Sevgili Öğrenciler

Sevgili Öğrenciler,

Öğrenci memnuniyet anketi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi kalite süreci kapsamında yürütülen çalışmaların önemli bir parçasıdır. Ankette yer alan maddelere vereceğiniz samimi ve içten cevaplar, sizlere daha nitelikli hizmet sunmamıza yardımcı olacaktır. Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.

Prof.Dr. Sait BİLGİÇ

Rektör

Öğrenci Bilgileri
Üniversetemiz Hakkında

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin yürüttüğü faaliyetleri/çalışmaları aşağıdaki kriterler açısından değerlendiriniz.

1 - Yeterli değil 2 - Kısmen Yeterli 3 - Yeterli

Hizmetler

Bölümünüzün / Bilim dalınızın bulunduğu kampüsü, kullandığınız derslikleri, amfileri, varsa laboratuvarları, atölyeleri ve size sunulan bazı hizmetleri aşağıdaki kriterler açısından değerlendiriniz?

1 - Yeterli değil 2 - Kısmen Yeterli 3 - Yeterli