Akademik Personel

Değerli Akademisyenlerimiz

Sevgili OMÜ Akademik Personeli,

Akademik personel memnuniyet anketi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi kalite süreci kapsamında yürütülen çalışmaların önemli bir parçasıdır. Ankette yer alan maddelere vereceğiniz samimi ve içten cevaplar, sizlere daha nitelikli hizmeti sunmamıza yardımcı olacaktır. Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.

Prof.Dr. Sait BİLGİÇ

Rektör

Kişisel Bilgiler
Yönetimle ilgili İfadelere Katılma Dereceniz ?

Aşağıdaki Soruları Kriterler Açısından Değerlendiriniz...

1) Katılmıyorum 2 ) Kısmen 3 ) Katılıyorum

Eğitimle ilgili İfadelere Katılma Dereceniz?

Aşağıdaki Soruları Kriterler Açısından Değerlendiriniz...

1) Katılmıyorum 2 )Kısmen Katılıyorum 3 ) Katılıyorum

Araştırma ile ilgili ifadelere katılma dereceniz?

Sosyal imkanlar için ifadelere katılma dereceniz?

Kariyer geliştirmeyle ilgili ifadelere katılma dereceniz?

Fiziksel çalışma koşullarıyla ilgili ifadelere katılma dereceniz?

Katılım-İşbirliği-Yenilik