İdari Personel

Değerli İdari Personellerimiz

OMÜ İdari personeli;

Üniversitemiz tarafından hazırlık çalışmalarına başlanılan 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı kapsamında; çalışanların katılımını en üst düzeyde sağlamak amacı ile "Paydaş Analizi" çalışmasının önemli bir kısmını oluşturan aşağıdaki Personel Anketi hazırlanmıştır. Söz konusu anket çalışmasının temel amacı sizlerin görüş, öneri, talep ve beklentilerini gerçekçi bir şekilde belirlemek ve sözü edilen dönemi kapsayan Stratejik Planımızın hazırlanması sürecine sizlerin katılımını sağlamaktır.

Çalışmaya vereceğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederim.

Prof.Dr. Sait BİLGİÇ
Rektör

Kişisel Bilgiler
Aşağıdaki ifadelere katılma dereceniz?

Aşağıdaki Soruları Kriterler Açısından Değerlendiriniz...

1) Katılmıyorum 2 ) Kısmen 3 ) Katılıyorum

Kavramlar