İdari Personel

Değerli İdari Personellerimiz

Sevgili OMÜ İdari Personeli,

İdari personel memnuniyet anketi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi kalite süreci kapsamında yürütülen çalışmaların önemli bir parçasıdır. Ankette yer alan maddelere vereceğiniz samimi ve içten cevaplar, sizlere daha nitelikli hizmet sunmamıza yardımcı olacaktır. Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.

Prof.Dr. Sait BİLGİÇ

Rektör

Kişisel Bilgiler
New fieldset

Aşağıdaki Soruları Kriterler Açısından Değerlendiriniz...

1) Katılmıyorum 2 ) Kısmen 3 ) Katılıyorum