Ondokuz Mayıs Üniversitesi Temizlik Anketi

Kullanıcı Türü
Temizlik Hizmetleri Memnuniyet Anketi

Aşağıda belirtilen alanlar hakkında memnuniyet derecenizi belirtiniz.

İlave Etmek İstediğiniz Görüşler ve Açıklamalar